Logo OSM.org

OpenStreetMap

Zde bude pravidelně ke stažení soubory s mapovými podklady ve formátu, který používá mj. c:geo či Locus na OS Android. Jedná se o formát vytvořený mapsforge pro zjednodušení práce programátorů aplikací s mapami. Sám občas tvořím mapové podklady pro openstreetmap.org a potřebuji nejčerstvější verzi dat v případě, že vyrážím do terénu. Tyto soubory nabízí i zahraniční servery, bohužel jsou velice často měsíce staré. Je pravda, že sestavení map je časově náročné a nemají možnost často obnovovat celou sadu map pro celý svět. Proto jsem se rozhodl si nenechávat data pro sebe a poskytnout je zájemcům k dispozici. Navíc mají zdejší mapové podklady přidanou hodnotu v podobě vrstevnic, turistických značek a cyklotras.

Česká republika
Původně jsem tvořil „obyčejnou“ mapu, ta je označena czech_republic.map. Na přání a také ze zvědavosti jsem vyhledal možnost zapsat výškové údaje do mapy. Návod pro zájemce umístím na další stránku. Nynější ekvidistance vrstevnic je 10 metrů. Později jsem přidal i turistické značky a cyklotrasy. Protože tyto požadavky byly vznesené na diskusi geocaching.cz, dal jsem této mapě přídomek gccz. Data pro mapu jsou stahována z geofabrik.de. Poznámky k mapovým datům v mapě gccz jsem umístil sem. Mapa czech_republic_ee.map je totožná s mapou gccz, ale zahrnuje i příhraničí sousedních států. Czech_republic_admin.map obsahuje pouze hranice administrativního členění, tj. státní hranice, krajské a okresní hranice.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
czech_republic.map18.10.2016 09:3418.10.2016 10:31:54392
czech_republic_gccz.map18.10.2016 07:0918.10.2016 8:18:39483
czech_republic_ee.map20.10.2016 10:1020.10.2016 11:26:08553
czech_republic_admin.map16.5.2013 13:52:393

Další věc ke stažení je atlas z MOBAC určený pro TrekBuddy, dlaždice jsou staženy z 4umaps.eu, obsahuje levely 8, 10, 12, a je označen jako czech_republic_tb.zip. Osobně jej používám v Nokia 2710 NE.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
czech_republic_tb.zip18.2.2016 11:12:12281
Reklama
Mapová témata
K mapě je třeba podat také odpovídající téma, které dokáže mapová data zobrazit, jinak přijdou v niveč. Ke stažení jsou dvě témata osmarender_gccz.zip a osmarender_gccz2.zip, jsou však totožná, až na změny v syntaxi v druhé revizi (osmarender_gccz2.zip), které používá a:Drake. Více na stránce o značkovacím klíči. Na přidané prvky upozorňují na diskusním fóru geocaching.cz nebo ve stránce se značkovacím klíčem, odkaz výše. Totožné soubory se zvětšeným písmem najdete zde.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
osmarender_gccz.zip16.10.2016 14:18:171
osmarender_gccz2.zip16.10.2016 14:18:181
Sousední státy
Mapy států sousednících s Českou republikou. Z příznaku vyplývá, že jsou totožné s mapou czech_republic_gccz. U všech států kromě Rakouska je ekvidistance vrstevnic 10 m. U Rakouska potom 20 m. V podkladech pro Slovensko je stejně jako pro Českou mapu respektováno značení klubu turistů. V ostatních zemích se berou v potaz obarvené pěší trasy, zatím bez bližšího rozlišení značení. Data pro tyto mapy jsou stahována z geofabrik.de.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
slovakia_gccz.map19.10.2016 09:4019.10.2016 10:15:22213
poland_gccz.zip18.10.2016 11:3118.10.2016 12:47:06562
sachsen_gccz.map19.10.2016 09:1319.10.2016 9:34:30123
bayern_gccz.map19.10.2016 14:2219.10.2016 15:24:48438
austria_gccz.map19.10.2016 17:4419.10.2016 23:00:39443
Ostatní státy
Mapy států ostatních.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
croatia_gccz.map18.10.2016 09:4818.10.2016 10:52:51118

Licence k mapovým datům OSM. RSS pro soubory ke stažení. Pokud se vám mapa líbí, můžete přispět tím, že zmapujete svou vesnici, ulici, čtvrť, lesní cesty ke geocachím, prostě cokoliv, co může pomoci dalším lidem na jejich cestách mimo domov. Začněte návodem pro začátečníky.

Mezi zajímavé odkazy týkající se OSM patří bezesporu vynikajícím zpracováním výjimečná mtbmap.cz, která zobrazuje turistické a cyklistické trasy, ale i jiné informace, které běžný renderer mapnik nezobrazuje. Protože mapa přestala být často aktualizovaná, stránka hikebikemap.de nabízí náhled alespoň na turistické trasy, zato aktuální. Pro zajímavost jsem sestavil výtah z turistických relací v České republice (a okolí), který by měl usnadnit přehled nad stavem relací. V tabulce je vidět, že lidé dělají často překlepy a chybí základní tagy, díky kterým se pak trasy neobjeví na mapě.

Za referenční snímky ze začátků mapy děkuji kačerům XiXi_team a shaman3 z fóra geocaching.cz. Nyní přidávám stejnou oblast za současné situace pro porovníní.

od XiXi_team od shaman3 od shaman3 od shaman3 speirs speirs