Logo OSM.org

OpenStreetMap

Zde bude pravidelně ke stažení soubory s mapovými podklady ve formátu mapsforge. Mapová data vychází z projektu openstreetmap.org a jsou doplněná o vrstevnice, turistické značení a cyklotrasy.

Postup jak kombinovat vrstevnic s OSM daty naleznete na této stránce.

Data pro mapy jsou stahována z geofabrik.de.

Poznámky k mapovým datům v mapě gccz jsem umístil sem.

Česká republika
Mapa czech_republic.map je více či méně stejná jako ta přímo od mapsforge.
Czech_republic_admin.map obsahuje pouze hranice administrativního členění, tj. státní hranice, krajské a okresní hranice.
Mapa czech_republic_gccz.map obsahuje zmíněné vrstevnice a turistické/cyklo značení. Ekvidistance vrstevnic je 10 metrů. Protože tyto požadavky byly vznesené na diskusi geocaching.cz, dal jsem této mapě přídomek gccz. Mapa czech_republic_ee.map je totožná s mapou gccz, ale zahrnuje i příhraničí sousedních států.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
czech_republic.map06.12.2016 09:246.12.2016 10:20:16389
czech_republic_gccz.map09.12.2016 09:509.12.2016 11:02:31480
czech_republic_ee.map08.12.2016 10:008.12.2016 11:18:23552
czech_republic_admin.map16.5.2013 13:52:393

Další věc ke stažení je atlas z MOBAC určený pro TrekBuddy, dlaždice jsou staženy z 4umaps.eu, obsahuje levely 8, 10, 12, a je označen jako czech_republic_tb.zip. Osobně jej používám v Nokia 2710 NE.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
czech_republic_tb.zip18.2.2016 11:12:12281
Reklama
Mapová témata
K mapě je třeba podat také odpovídající téma, které dokáže mapová data zobrazit, jinak přijdou v niveč. Ke stažení jsou dvě témata osmarender_gccz.zip a osmarender_gccz2.zip, jsou však totožná, až na změny v syntaxi v druhé revizi (osmarender_gccz2.zip), které používá a:Drake.
Návod, jak dostat vzhled do telefonu a další na stránce o značkovacím klíči. Na přidané prvky upozorňují na diskusním fóru geocaching.cz nebo ve stránce se značkovacím klíčem, odkaz výše. Totožné soubory se zvětšeným písmem najdete zde.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
osmarender_gccz.zip16.10.2016 14:18:171
osmarender_gccz2.zip16.10.2016 14:18:181
Druhá sada mapových témata volně navazuje. Má nejen škálované velikosti popisků, ale také novou škálovatelnou grafiku pro ikonky. Pro zařízení s 200 PPI sáhněte po souborech s písmenkem S, pro 400 PPI jsou určené soubory s písmenkem L. Soubory bez písmenka jsou pro zařízení s 300 PPI, tj. HD na 5". a:Drake již nepotřebuje změny v xml souboru. Další soubory najdete zde.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
paws_themes/paws.zip10.12.2016 10:43:561
paws_themes/paws_tourist.zip10.12.2016 10:44:021
paws_themes/paws_cyclist.zip10.12.2016 10:44:061
Sousední státy
Mapy států sousednících s Českou republikou. Z příznaku vyplývá, že jsou totožné s mapou czech_republic_gccz. U všech států kromě Rakouska je ekvidistance vrstevnic 10 m. U Rakouska potom 20 m. V podkladech pro Slovensko je stejně jako pro Českou mapu respektováno značení klubu turistů. V ostatních zemích se berou v potaz obarvené pěší trasy, zatím bez bližšího rozlišení značení.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
slovakia_gccz.map07.12.2016 09:377.12.2016 10:09:28215
poland_gccz.zip18.10.2016 11:3118.10.2016 12:47:06562
sachsen_gccz.map07.12.2016 09:147.12.2016 9:33:47124
bayern_gccz.map07.12.2016 11:337.12.2016 12:48:09446
austria_gccz.map07.12.2016 10:377.12.2016 11:42:56452
Ostatní státy
Mapy států ostatních.
Název:Vytvořeno:Nahráno:Velikost [MB]
croatia_gccz.map06.12.2016 09:396.12.2016 10:41:11118

Licence k mapovým datům OSM.

RSS pro soubory ke stažení.

Pokud se vám mapa líbí, můžete přispět tím, že zmapujete svou vesnici, ulici, čtvrť, lesní cesty ke geocachím, prostě cokoliv, co může pomoci dalším lidem na jejich cestách mimo domov. Začněte návodem pro začátečníky.

Mezi zajímavé odkazy týkající se OSM patří bezesporu vynikajícím zpracováním výjimečná mtbmap.cz, která zobrazuje turistické a cyklistické trasy, ale i jiné informace, které běžný renderer mapnik nezobrazuje. Také stránka hikebikemap.de nabízí náhled na turistické a cyklo trasy.

Pro zajímavost jsem sestavil výtah z turistických relací v České republice (a okolí), který by měl usnadnit přehled nad stavem relací. V tabulce je vidět, že lidé dělají často překlepy a chybí základní tagy, díky kterým se pak trasy neobjeví na mapě.

Za referenční snímky ze začátků mapy děkuji kačerům XiXi_team a shaman3 z fóra geocaching.cz. Nyní přidávám stejnou oblast za současné situace pro porovníní.

od XiXi_team od shaman3 od shaman3 od shaman3 speirs speirs