Logo OSM.org

Změny vykreslovacího schématu.

Hlavní strana Blog
Aktuální k 26.9.2020 20:30:10
Diskuze ohledně zobrazení v Locusu mě přivedla k několika závěrům, co je třeba udělat ve vlastním tématu. Jeden je, že bude třeba vrhnout úsilí na přehlednost mapy. To už vím celou věčnost, jenom chyběl impuls pro začátek. Co se v tomhle zatím udělalo je méně výrazný les, úpravy vrstevnic, možnost skrytí vrstevnic a polních/lesních cest. Ještě spousta úprav je před námi.

Druhá věc, která by mě osobně dost chyběla, kdybych přišel o Locus je dopravní vzhled. Když chci někam přejet, je nejlepší. Tak jsem se rozhoupal podruhé a začal na tom pracovat. Vestavět dopravní vzhled do toho turistického není úplná trivialita, ale nic není nemožné, spolehnu se zase na návrhy uživatelů, co by bylo ještě užitečné. Přepínání na silniční vzhled je v paws_4.Pro porovnání silničního a turistického vzhledu pak máme tyhle obrázky

Dále jsem zjistil, že dlouhá léta nevykresluji turistické relace, které nemají stanovenou barvu. To jsem opravil na úrovni většího přiblížení čtveřicí hnědých odstínů pro lwn, rwn, nwn a iwn. Tyto linie jsou dost daleko od čáry cesty a nevypadá to perfektně, ale je to tam pro každý případ. A je to zase jen v paws_4.

Mapová témata