Logo OSM.org

Automatická aktualizace vzhledu

Hlavní strana Blog
Aktuální k 9.3.2021 13:11:57
Automatická aktualizace vzhledu
Nakonec došlo k přehození pořadí vykreslování landuse forest a ostatních landuse ploch a v závěsu proběhlo zařazení nové funkce, která aktualizuje vzhled, pokud se v mapových datech objeví nový osmc symbol. K těmto aktualizacím nebude odesílána notifikace, protože nejde o novou funkcionalitu vzhledu, popravdě takový symbol ani nemusí být v konkrétním mapovém souboru, protože vyhodnocování probíhá na datech celé Evropy.