Logo OSM.org

Chráněná příroda

Hlavní strana Blog
Aktuální k 19.2.2022 20:58:34
Zobrazení rezervací a podobných oblastí.
Už před tím, než jsem dostal připomínku, že na mapě chybí některé oblasti chráněné přírody mi připadalo, že je na mapě záplava zelených jmenovek. Po opravě stavu, kdy se nově značí relace jako type=boundary místo staršího značení type=boundary, čímž se tyto relace prostě zahodily, zbývalo ještě změnit vykreslování mapy tak, aby se názvy zobrazily až při větším přiblížení. Oboje je již hotové. Dále spadly menší oblasti ochrany přírody pod stejný vypínač, jako národní parky. Tento vypínač zobrazí, nebo skrývá šrafování plochy oblasti. Někdy může být užitečné vidět, jsme-li uvnitř, někdy to může vytvářet nepřehlednou změť. Takže nyní vypínač zahrnuje všechny oblasti, ne jen národní parky - ještě budu měnit popisek.