OpenStreetMap — Turistická mapa

Index
Aktuální k 29.9.2018 14:14:17
Turistické značky KČT

Jednotlivé sekce oddělené vodorovnou čarou na sebe jen navazují, týkají se však různých technických řešení a jsou na sobě nezávislé. První se týká zpracování samotných mapových dat OSM. Plugin pro tvorbu map pro mobilní framework mapsforge v současné době nepracuje s relacemi, ve kterých jsou uloženy informace o turistických trasách, a které se skládají z mnoha dílčích cest. Vytvořil jsem program, který vyhledá mnou vybrané tagy v relacích a ty nakopíruje ke všem cestám v dané relaci. Toho se týká první část. Teprve potom je možné, aby je plugin pro osmosis zapracoval do souboru .map. Zpracuje však jen ty cesty, které mu určím, toho se týká druhá část. A pokud jsou námi otagované cesty již v souboru .map nahrané v mobilu, přichází na řadu renderovací pravidla, která říkají, zda se cesta s daným tagem vykreslí na obrazovku přístroje a pokud ano, tak jakým způsobem. Toho se týká třetí část.

Mapový soubor

Do souboru vektorové mapy czech_republic_gccz.map se pak dostanou cesty, které obsahují alespoň jednu z dvojic klíčů a hodnot ze souboru odkazovaného níže, možno použít pro vytvoření vlastních map po vložení do pluginu mapsforge pro program osmosis. Vysvětlující článek: http://code.google.com/p/mapsforge/wiki/GettingStartedMapWriter#Defining_a_Custom_Tag_Mapping_via_XML

Myslím, že mnohem lepší bude vždy před sestavením nahrát aktuální soubor s pravidly pro zapsání do mapy, každý si tak může ověřit, co vlastně v aktuálním sestavení může najít. Máte zaručeno, že všechny body a cesty jejichž pravidla jsou v tomto souboru se v mapě vyskytují, horší je to, pokud body a cesty přebírají vlastnosti od nadřazených relací, to je vlastně to, co se tady celou dobu řeší. Pokud je v souboru nějaké pravidlo a prvek se ani po úpravě renderovacích pravidel nezobrazí, může jít o to, že je otagován v relaci, tedy nejde o chybu, ale vlastnost mapsforge pluginu, který s nimi nepracuje a kterou napravuje můj program z předchozího bodu textu.


Jak dostat vzhled do aplikace?

V telefonu je pak nutno použít mapové téma, jež můžete stahovat na titulní stránce. Původní téma jsem stáhl na diskusním fóru Locus v době, kdy jsem vytvořil mapu s vrstevnicemi. Po přidání turistických značek a cyklotras postupně přidávám další pravidla a výsledek si zde můžete stáhnout a aplikovat ve svém oblíbeném programu. V c:geo použijte postup popsaný v jejich FAQ. Struktura adresářů V Locus zprovozníte vzhled analogicky k návodu openandromaps.org. Nakonec je třeba jít v Locus do Nastavení, Mapa - pokročilé a někde v prostředku je položka Vzhled mapy. Případně přidat tuto volbu do pravého panelu. Navíc není problém vzhled sdílet, pokud vyberete v c:geo jako zdrojovou složku map i vzhledu tu, ze které čte samotný Locus. V dalších programech užívajících mapsforge bude postup obdobný, pokud jej autor aplikace povolil. a:Drake používá novější verzi, nelze tedy použít bez úprav tu současnou (osmarender_gccz.zip), v tomto případě jsem připravil archiv osmarender_gccz2.zip, který požadavky a:Drake splňuje. Používáte-li pouze Locus, podařilo se mi uzpůsobit mapu pro jeho cyklo i turistické téma mapy, bez obav můžete vykoušet. Další info na http://code.google.com/p/mapsforge/wiki/RenderThemeAPI

TODO